Jak vzniká elektřina, jaké jsou zdroje elektrické energie, co jsou vodiče a nevodiče a mnoho dalších otázek dětem z 5.C názorně vysvětlil pan učitel Jaromír Hes. Děti se také seznámily s elektrostavebnicemi a sestavovaly podle návodu elektrické obvody.

Dana Šestáková

Aktuality