Na halovém fotbalovém  turnaji v Benešově  jsme ve finále obsadili čtvrté místo z 18 škol v okrese.
Pochvala za reprezentaci šloly – M. Pešta, J. Timofte, J. Novotný, F. Matoušek, O. Špánek, T. Hodouš, M. Stibor a M. Pšenička

Aktuality