V pátek končíme… Na nejlepší tři třídy čeká  sladká odměna.  Trochu mě mrzí, že některé třídy buď nic nepřinesly, nebo nezapsaly do tabulky.  (Vše si mají řešit žáci sami ve spolupráci  se  školním  parlamentem a třídním učitelem)

Děkujeme všem, kteří s námi sbírají. Část získaných peněz půjde z tohoto sběru do jednotlivých tříd, za každý „zapsaný“ kilogram 1Kč a zůstatek využijeme ve školním parlamentu na akce které připravíme pro holky a kluky naší školy.

Za školní parlament kordinátoři Hana Paroubková a Jaromír Hes

 

Aktuality