V tento den byli pozvaní do Městské knihovny, kde na ně čekalo slavnostní PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE, které si moc užili. Velké poděkování patří všem, kteří pro nás připravili krásný program.

Děti a učitelky 2. tříd

Aktuality