Vážení rodiče, od pondělí 12. 4. se otevřou 1. stupně škol, a to rotačně.

 

v pondělí 12. 4. prezenčně: 2., 4. ročník  a 3. A, ŠD je v provozu.

1.,  5. ročník a 3.B distančně

 

od pondělí 19. 4. prezenčně 1., 5. ročník a 3.B, ŠD je v provozu.

2.,  4. ročník a 3.A distančně

 

Mimořádné hygienické opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 Čj..: MZDR 1459/2021-3MIN/KAN), podle nichž žák/žákyně nastupující prezenční výuku

  • nemá příznaky jakéhokoli infekčního onemocnění (rýma, kašel, další v přiloženém dokumentu)
  • podstoupil/a ve škole pravidelné testování v předepsaných intervalech prostřednictvím neinvazivního preventivního testu s negativním výsledkem
  • dodržuje základní hygienická protiepidemiologická pravidla: nosí respirátor nebo alespoň chirurgickou roušku (nesmí být šitá, podomácku vyrobená), dbá na hygienu rukou, dodržuje rozestup, nenavštěvuje jiné skupiny)

 

Testovat se bude neinvazivním antigenním testem LEPU do nosu, který je určen také k samoodběru. Jak probíhá testování je na videu https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole a v přiložených dokumentech.

V případě, že bude vaše dítě pozitivní, vás budeme ihned informovat. Musíte si své dítě neprodleně vyzvednout ze školy a nastoupí do karantény. Škola vám vydá potvrzení, že dítě bylo testováno s pozitivním výsledkem. Poté musíte kontaktovat dětského lékaře, který dítě pošle na kontrolní PCR test. Jak postupovat dále je v přiložených dokumentech.

 

Jestliže se budete chtít zúčastnit testování svého dítěte, budou připravena v 730 místa ve vchodu do staré budovy školy a nebo při příchodu do družiny. Prosíme, dodržte tento čas, aby nebyla narušena výuka. V případě negativního antigenního LEPU testu pak dítě přejde do své kmenové třídy.

Kdy se žák nemusí testovat –

– „prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než  90 dní, toto musí být doloženo lékařskou zprávou.

– má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

 

Když s podmínkami otevření školy, které stanovil stát, nesouhlasíte?

Je to Vaše rozhodnutí jako rozhodnutí zákonných zástupců žáka. Máte na to plné právo. Pokud nesouhlasíte s testováním dítěte, do školy ho dávat nemusíte. Žák se bude vzdělávat dále doma, jako by byl nemocný, jeho nepřítomnost bude omluvena. Nelze počítat už s distančním vzděláváním, a to podle zákona. Jednoduše hlavně proto, že by to nebylo možné zařídit.

Žák se bude tedy vzdělávat podle pokynů třídního učitele, stejně jako při jiné nemoci.

 

Máme nárok na ošetřovné?

(převzato z dokumentu Provoz škola a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19; dokument vydalo MŠMT ke stavu ke dni 6. dubna 2021)

  • Pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.
  • Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.
  • Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze.
  • Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.
  • K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

 

Více informací k testování i provozu školy – oficiální přílohy MŠMT 

Děkuji Vám za pochopení této situace a za spolupráci při výuce Vašich dětí a doufám, že se situace trvale obrací k lepšímu.

 

                                                                                   Libor Novotný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality