V základním vzdělávání vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí
školního roku 2019/2020
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost
řádně docházet do školy,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro
takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při
vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do
školy, a
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Aktuality