V lednu a v únoru se Natálie Neradová z 9. B zúčastnila okresních kol olympiád v českém jazyce a dějepise. V češtině obsadila 5. místo a v dějepise se umístila na 3. místě, v obou případech postupuje jako náhradnice do krajských kol. K tomuto velkému úspěchu jí blahopřejeme.

                               H. Ulrichová, B. Čížková, M. Kodetová

Aktuality