Za letošní ročník bych vyzdvihla nápaditou prezentaci Natálie Neradové z 1. ZŠ, která se umístila na 1. místě v 1. kategorii, ale bodově předčila práce z obou kategorií. Vyhodnocení soutěže bylo spojeno s besedou s Matějem Stropnickým na téma zkreslování informací, která byla z mého úhlu pohledu zajímavá a bavila mě. Doufám, že byla přínosem pro všechny přítomné. Děkuji všem za účast nejen při dnešním setkání, ale i za zaslání prací do knihovny. Těším se na příští ročník, téma ještě bude upřesněno.

S pozdravem a přáním hezkého dne Alena Budková,

Aktuality