PRO ŠKOLNÍ ROK   2021-2022 

Informace ve školním klubu u paní I. Heřmánkové.

Poplatky za kroužky na pololetí – dvouhodinové 600,- Kč, hodinové 400,- Kč

 Kroužky zahájí svou činnost od 4. října 2021. Kroužek se otvírá při počtu 12 a více žáků. Zápis do kroužků keramiky proběhne 6. září. Můžete zapsat své dítě do seznamu vyvěšeném od tohoto dne na nástěnce u šatny ve staré budově. Poplatek musí být zaplacen do měsíce od zahájení činnosti. Přihlásit se je možné u vedoucích kroužků anebo u vedoucí školního klubu Ireny Heřmánkové.


 

 

 

Nabídka kroužků školního klubu:

kroužek                                                                               poplatek na půl roku

angl. jazyk                                1.tř.                                       bez poplatku

paličkování                               4.-9.tř.          st. 1500-1700                     500,- Kč

modelář                                    4.-9.tř.          st. 1330-1500                     600,- Kč

keramika                                  1.-4.tř.          út. 1300 – 1430                   600,- Kč

keramika                                  pro ŠD + 2.st.         út. 1530-1700         600,- Kč

Zumba                                      1.-7.tř.          pá.                                        400,- Kč

hra na flétnu                             1.-5.tř.          st. 700 – 745                       400,- Kč

výtvarný kroužek                      1.-5.tř.          po. 1530 – 1700                 600,- Kč

volejbal                                    4.-9.tř.          čt. 700 – 745                      400,- Kč

cvičení na nářadí, pohybové a míčové hry   1.-5.tř                               400,- Kč

gymnastická průprava               1.-9.tř.          st. 700 – 745                     400,- Kč

LOGOPEDIE hravě                     od 1.tř                                                 400,- Kč

košíková                                     5.-9.tř.          pá. 700 – 745                    400,- Kč

florbal                                        1.-5.tř.          po. 700 – 745                     400,- Kč

t-ball                                          3.-7.tř.          út. 700 – 745                      400,- Kč

hrajeme si s řemesly               3.-9.tř.          pá. 1315 – 1445                  600,- Kč

deskové hry                              4.-9.tř.          st. 1320-1450                     bez poplatku

plastikové modelářství              od 4.tř.         st. 1500 -1630                   500,- Kč

kopaná                                     1.-3.,4.-9.tř.   st. 1325-1630                   600,- Kč

kopaná                                     5.-9.tř           čt. 1500-1630                     600,- Kč

pohybové hry                           1.tř.-čt., 2.tř.-po., 3.tř,-út. – 1140-1225     400,- Kč

florbal dívky                             6.-9.tř.          po. 1500 – 1630                 600,- Kč

florbal chlapci                          6.-9.tř           út. 1500 – 1630                  600,- Kč

 

Sportovní klub Pegas nabízí sportovní hry – zaměření na softball – zajišťuje: Tomáš Langer 724926336  e-mail: pegas.sedlcany@seznam.cz