PRO ŠKOLNÍ ROK   2022-2023 

Informace ve školním klubu u paní I. Heřmánkové.

Poplatky za kroužky na pololetí – dvouhodinové 900- Kč, hodinové 600,- Kč

Kroužky zahájí svou činnost od 19. září 2022. Kroužek se otvírá při počtu 12 a více žáků. Zápis do kroužků keramiky proběhne 8. září. Můžete zapsat své dítě do seznamu vyvěšeném od tohoto dne na nástěnce u šatny ve staré budově. Poplatek musí být zaplacen do měsíce od zahájení činnosti. Přihlásit se je možné u vedoucích kroužků anebo u vedoucí školního klubu Ireny Heřmánkové.


 

 

 Nabídka kroužků pro školní rok 2022-2023 – rozvrh