Můžete si vybrat…

Jedna z mnoha otázek u zápisu bude, jakou výuku matematiky byste si přáli pro vašeho prvňáčka.

Nabízíme vám informace jak se u nás matematika učí…

Tradiční výuka
Cílem tradičního vyučování matematice na 1.stupni ZŠ je naučit žáky počítat, tj. sčítat odčítat, násobit a dělit. Hlavním nástrojem je nácvik. Výsledkem jsou žákovy dovednosti. 

Nová koncepce výuky (Hejný)
Nová koncepce výuky přispívá k rozvíjení matematického myšlení, intelektuálních
a komunikačních schopností a dovedností, tvořivosti, ba dokonce sociálního chování žáků.
Může rozvíjet jejich schopnosti zkoumat danou situaci, hledat vhodná řešení problémů…

Příručka pro rodiče – Hejného metoda

Webové stránky H-Mat  – informace pro rodiče, možnosti krátkých seminářů..