V úterý 22. dubna navštívili vybraní žáci osmých tříd Hrdličkovo muzeum člověka a Botanickou zahradu v Praze. Cílem exkurze bylo rozšířit zájemcům obzory ve znalostech o lidském těle, navštívit akademickou půdu a poznat práci vysokoškolských odborníků. Děti svými znalostmi daly najevo, že mají přehled a zapojily se ochotně do všech aktivit. Zahlédly a poslechly si poutavý výklad o mnohém – o vypreparovaných kostrách lidského plodu v různých fázích vývoje, o kostech dospělého člověka a o rozdílech ve stavbě našeho těla v porovnání s primáty, o posmrtných maskách slavných osobností, o 3 pravých mumiích egyptských dělníků… témat a zajímavých exponátů bylo opravdu více než dost. Následná procházka po kvetoucí Botanické zahradě byla příjemnou relaxací po dopoledním vědeckém bádání.
Celý výlet jsme si všichni moc užili a těšíme se zase příště!

Aktuality