Žáci devátých tříd se zúčastnili projektu ,,Kam chceš dojít“ realizovaného věznicí Příbram, který měl posloužit jako prevence kriminality a užívání drog.

Jarešová

Aktuality