Ve středu 29. března se někteří žáci naší školy zúčastnili recitační soutěže CARMINA na 2. ZŠ Propojení. Lucie Pátková z 9. B obdržela čestné uznání a Ella Thea Bartošová z 6. C se umístila na krásném 2. místě. Všichni účinkující byli velmi šikovní a zaslouží si velkou pochvalu.

Aktuality