V 6. a 7. třídách v hodinách Vv p. A. Budková z Městské knihovny Sedlčany seznamuje žáky s životem a tvorbou českého malíře a ilustrátora Kamila Lhotáka.Tvůrč í dílny jsou pro děti inspirací pro jejich budoucí výtvarné snažení. Akce se koná, vzhledem k současné pandemii sice se zpožděním, k významnému výročí tohoto umělce.

H. Ulrichová

Aktuality