Vážení rodiče,

Vzhledem k velkému zájmu o kroužek Hrajeme si s řemesly a také v rámci bezpečnosti vašich dětí, jsem  kroužek  rozdělil do dvou skupin.     

Termín pátek od 13 do 14:30 zůstává.

  1. skupina 3.-4. třída bude docházet každý sudý (kalendářní) týden, tj. další kroužek bude 22. 10. 2021.
  2. skupina 5.– 9. třída bude docházet každý lichý týden, tj. od 15. 10. 2021

Platba za kroužek pak bude poloviční   300 Kč za pololetí. Budeme však vybírat celou částku 600Kč na celý rok a v případě, když bude chtít dítě kroužek v pololetí opustit, částku vrátíme.

                                                                                                                                 Jaromír Hes

Aktuality