Adaptační kurz na častoboři “ (ne)jede“  přesně podle plánu.

Děti se první den vzájemně poznávali při komunikačních hrách. Odpoledne si prohlédly okolní přrodu, Albertovy skály při  „třídní bojovce“…

Vzhledem k nastalé situaci, jsme však byli nuceni adaptační kurz v úterý odpoledne předčasně ukončit…

Aktuality