Děti ze školní družiny znají odpověď. Nejen to, ale i jiné zajímavosti o probouzející se přírodě se dozvěděly na vycházce od p. uč. Hellera.
Pracovali ve skupinách a svědomitě plnili zadané úkoly.                                          
                                                             vychovatelky ŠD                

Aktuality