@  zpět na hlavní stránku 6. třídy  7. třídy  8. třídy  9. třídy

   
 
Důležitá upozornění 2017-2018
 • Z důvodu bezpečnosti je školní budova během vyučování uzamčena a otvírá ji služba, které prosím sdělte účel návštěvy.
  Šatní skříňky si žáci sami zamykají. Za případné ztráty z odemčených skříněk nenese škola odpovědnost.
  Do školy nesmí žák nosit předměty, které mohou ohrozit zdraví jeho a zdraví spolužáků: nože a jiné ostré předměty a předměty nesouvisející s výukou, dále zbraně, spreje, dětskou pyrotechniku, cigarety, drogy, alkoholické nápoje, pornografickou literaturu a kazety. Tyto předměty nesmí ve škole sám používat, či jimi ohrožovat spolužáky. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny patřičné sankce. Během pobytu ve škole mají žáci vypnuté mobilní telefony (i o přestávkách).
  Žáci 6. tříd se na Častoboři zúčastní adaptačního kurzu.
  V souladu s legislativou je vypracován školní řád, který je k nahlédnutí na webových stránkách školy.
  Známky se již nepíší do ŽK a budou jen na internetu. Hesla pro přihlášení žáci dostávali už v loňském roce.


  Od školního roku 2007-2008 zavádíme na druhém stupni do výuky pracovní sešity. Důvodem je práce  žáků při výuce. Pracovní sešity poskytují široké spektrum cvičení od základních po náročnější příklady a úkoly, včetně odkazů na  příslušné webové stránky.
  Tyto pracovní sešity jsou vhodným doplňkem k výuce některých předmětů, ale nejsou povinné. Žáci si je mohou, ale nemusí zakoupit.
  Pro školní rok 2017-2018 budeme zajišťovat pracovní sešity až po domluvě s rodiči.

 

 • Z důvodů bezpečnosti je budova během vyučování uzamčena a otvírá ji služba, které prosím sdělte účel návštěvy.

 

 • Při nákupu přezůvek, kupujte prosím pouze přezůvky s podešví, která nezanechává stopy na linu.

 

 • Do školy nesmí žák nosit předměty, které mohou ohrozit zdraví jeho a zdraví spolužáků: nože a jiné ostré předměty a předměty nesouvisející s výukou, dále zbraně, spreje, dětskou pyrotechniku, cigarety, drogy, alkoholické nápoje, pornografickou literaturu a kazety. Tyto předměty nesmí ve škole sám používat, či jimi ohrožovat spolužáky. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozena patřičná opatření.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


školní rok 2017/18


 

 

 

oly