@  aktualizace:16.11. 2017 6. třídy  7. třídy  8. třídy  9. třídy

     ŠKOLNÍ JÍDELNA      

     Jsme škola s rozšířenou nabídkou sportovních aktivit...

Ovoce do školNaše škola je zapojena do projektu, kde děti 1. stupně dostávají  2x měsíčně ovoce zdarma

 naše škola je zapojena do projektugfgf


 - Nevíte kudy kam, potřebujete poradit se svými problémy?  Nabízíme možnost konzultací.
- BAKALAŘI - popis funkcí internetové žákovské knížky
- Příručka pro rodiče žáků s výukou matematiky podle prof. Milana Hejného   - více informací o této metodě

- Informace pro rodiče žáků pro školní rok 2017-2018
- Matematika Hejný - informace pro rodiče  příručka ke stažení
- VÁNOČNÍ BESÍDKA bude 19.12.2017

   

Program Zdravá pětka 3. A, 3. B

 (více foto - fotogalerie)

Eva Moulíková


14. 11. 2017 jsme uspořádali návštění den pro budoucí prvňáčky, kteří si mohli se svými rodiči prohlédnout naší školu. Společně se podívali na první stupeň, do auly, na počítače, keramické dílny  i do dřevodílny. Všude na ně čekaly zajímavé úkoly, které vyžadovaly nejen soustředění ale někdy i vytrvalost ..

 (více foto - fotogalerie)

Naďa Lachoutová


10. 11. 2017 vítalo 110 dětí ze ŠD naší školy svého Martina. Opravdu přijel na bílém koni, dětem vyprávěl legendu o sv. Martinovi a předal klíč od truhly s pokladem, která byla plná sladkostí. Na cestu si děti svítily barevnými světýlky a na chvíli rozzářily celý kopec na Vyhlídce. Děkujeme za pomoc p. Stiborovi, Brindovi a slečně Barboře Strejcové.

 (více foto - fotogalerie)

Vychovatelky ŠD


Akce "Zdravý talíř" - zábavné odpoledne plné pohybových her - jak a co zdravě jíst...

 (více foto - fotogalerie)

ŠD


Žáci devátých tříd se v rámci volby povolání zúčastnili exkurze v místní firmě Proratio. Všichni měli možnost zhlédnout montáž elektrických nebo mechanických komponentů s podílem ruční nebo polo-mechanické práce.

 (více foto - fotogalerie)

Markéta Jarešová


9. 11. 2017 na druhém stupni probíhá v hodinách TV plavecký výcvik ve Smilovicích. Podívejte se, s jakým nadšením plavou šesťáci...

 (více foto - fotogalerie)

Jan Koňarik


3. 11. 2017 se sešli ve vestibulu školy zástupci téměř všech třídních kolektivů. Společně se vypravili na prostranství před budovu 1. stupně, aby zde ve tvaru srdce vysázeli cibulky žlutých krokusů. Tímto způsobem jsme se zapojili do celosvětové akce s názvem KROKUS, která má trvale připomínat dětské oběti holocaustu.

 (více foto - fotogalerie)

M. Boumová, B. Čížková, T. HellerDěkujeme, že s jste s námi sbírali!!!  Nejlepším třídám zástupci parlamentu předali sladkou odměnu. Celkem jsme nasbírali více než 18000 kg. Za každý kilogram třída obdrží 1,50 Kč, už víte jak získané peníze využijete?

                                                                                                                                                                             Školní parlament


"Ovoce a zelenina z našich zahrádek" - to byla soutěž pro děti 2. tříd ve školní družině. Pro mnohé z nich to nebylo jednoduché.
1. místo Marek BUlín,
2. místo Julie Havlová
3. místo Aneta Hašková

 (více foto - fotogalerie)

ŠD


Angličtina 3. A

 video na youtube

Veronika Sasinová


Žáci 6.C vyráběli halloweenské dýně....

 (více foto - fotogalerie)

Martina Tomášková


Žáci 9.B se zúčastnili exkurze ve společnosti Stros - Sedlčanské strojírny, a. s. Všichni měli možnost zhlédnout výrobu osobních a nákladních výtahů.

 (více foto - fotogalerie)

Markéta Jarešová


Ve středu 18.10.2017 se žáci 9.ročníků zúčastnili literárně-historické exkurze do Prahy a Strže. Cílem jejich cesty bylo seznámit se se životem za 1.republiky, prožít poslední okamžiky života parašutistů skupiny Anthropoid a poznat místo, kde tvořil a odpočíval Karel Čapek. A proto navštívili výstavu v Tančícím domě, Národní památník hrdinů heydrichiády v Resslově ulici a Čapkovu Strž u Dobříše. Díky skvělým průvodkyním prožili nezapomenutelné chvíle a odváželi si spoustu dojemných zážitků. (více foto - fotogalerie)

 Blanka Čížková a Miluše Kodetová


Žáci z 8. A zkoušeli v hodinách pracovních činností fotit poprvé v režimu sport a makro. Podívejte se na jejich nejzdařilejší fotografie...

(více foto - fotogalerie)

Jan Koňarik


1. Dne 18.10. naši chlapci (6.- 9.třídy) obsadili 6. místo na okresním finále minifotbalu v Příbrami.

(více foto - fotogalerie)

Petr Novotný


Od 12. do 19.10. proběhly v hale GaSOŠE Sedlčany florbalové okrskové turnaje všech kategorií II.stupně. Přes velkou snahu se nám nepodařilo obsadit medailová místa.

(více foto - fotogalerie)

Petr Novotný


KULIČKIÁDA A DRAKIÁDA PRO PRVŇÁČKY
23. 10. si prvňáčci užili báječné dopoledne v přírodě. Na Šiberném vrchu za velké pomoci deváťáků pouštěli draky a soutěžili v kuličkiádě. Nejlepší výkony byly oceněny diplomy a zaslouženou odměnu si odnesl každý malý i velký účastník.

(více foto - fotogalerie)

učitelky prvňáčků


"Obrázek, který udělá radost hned dvakrát" je název akce, kterou vyhlásil Fond ohrožených dětí KLOKÁNEK Praha. Žáci 6. tříd a školní družiny malovali a kreslili na téma - "Co jsme zažili o prázdninách a Pohádkové příběhy". Obrázky budou použity pro výzdobu zařízení Klokánek, ale především pro prodej na výstavách, pro uskutečnění aukcí a získání tolik potřebných finančních prostředků pro zajištění péče o děti.

(více foto - fotogalerie)

Hana Ulrichová


Příjemné odpoledne prožily děti školní družiny 20. října v Háječku...

(více foto - fotogalerie)

vychovatelky Macháčová a Matoušková


12. a 13. 10. jsme se zapojili do celostátního projektu 72 hodin, úkolem bylo vylepšit naše okolí. Celou akci připravili holky a kluci ze školního parlamentu a naši pozornost jsme zaměřili na spojovací zeď mezi tělocvičnou a budovou gymnázia. Výsledek snažení můžete posoudit ve fotogalerii.
 Akce se zúčastnilo více než 40 žáků naší školy, všem kteří nám přišli pomoct děkujeme...

(více foto - fotogalerie)

Za školní parlament Hana Paroubková a Jaromír Hes


Žáci 9.B se zúčastnili exkurze na místních jatkách v Sedlčanech. Všichni měli možnost zhlédnout proces zpracování masa a utvořit si tak představu o náročnosti povolání profesionálního řezníka.

(více foto - fotogalerie)

Markéta Jarešová


10. 10.2017 naše škola pořádala okrskové kolo v minifotbale 6.-7. tříd. Naši chlapci po jedné porážce a třech vítězstvích postoupili z prvního místa do Příbrami.

(více foto - fotogalerie)

Petr Novotný


Prvňáčci opět vyrazili do knihovny. Stali se tam hlavními aktéry v knihovnickém „šapitó“, ve kterém předvedli mnohé cirkusové dovednosti. Při nich se dozvěděli mnoho zajímavého a užitečného o knihovně. Velké poděkování za zdařilou akci patří i paní knihovnici Janě Roškotové. Již se těšíme na další návštěvu naší městské knihovny.

(více foto - fotogalerie)

Iveta Reinischová


4.10. 2017 naše škola zorganizovala 24. ročník Vytrvalostního běhu na dráze. Závodů se zúčastnilo 154 dětí z 10 okolních škol. Závodilo se v bězích od 500m do 1500m. Dosahované výsledky byly vynikající. Z našich žáků se na stupních vítězů umístili: Alice Mašková, David Barták, Veronika Valsová, David Nováček

(více foto - fotogalerie)

Petr Novotný, Jana Macháčová


4. 10. 2017 ŠD navštěva Městské knihovny "Archa Noemova

(více foto - fotogalerie)

Macháčová, Matoušková


Žáci 9.B se zúčastnili exkurze na Středním odborném učilišti v Sedlčanech zajišťující výuku oborů lesní, potravinářská, zahradnická i zemědělská výroba, mlékař, kadeřník, řezník, kuchař - číšník, karosář a lesní mechanizátor. Všichni měli možnost si prohlédnout tamní prostory školy včetně pracovišť určených pro praxi. Zároveň pro nás bylo připraveno sladké občerstvení v podobě zákusků z místní cukrářské dílny.

(více foto - fotogalerie)

Markéta Jarešová


26. 9. 2017 se naše škola zúčastnila okresního kola přespolního běhu v Příbrami. Výborné 4. místo vybojovala Alice Mašková ze 4.B. Všem závodníkům děkuji za perfektní reprezentaci naší školy.

(více foto - fotogalerie)

Martina Novotná a Jana Matoušková


Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Prvňáčci, kteří se pomalu sžívají se školním prostředím, vyměnili dne 14. 9. na chvíli školní třídu za Městskou knihovnu v Sedlčanech. Paní knihovnice pozvaly také první třídy z Propojení a uspořádaly besedu s ilustrátorem dětských knížek a časopisů Adolfem Dudkem. Ten děti zaujal od prvních okamžiků. Celá beseda byla velmi hravá a vtipná, žáci pomáhali panu malíři tvořit obrázky přímo na podiu. Po návratu do školy jsme se ještě k besedě vrátili, abychom si připomněli vše, co jsme se dověděli a také jsme si nakreslili obrázek, který nám bude besedu připomínat v našem portfoliu.  (více foto - fotogalerie)


4. 13. 09. 2017 Žáci devátých tříd se v rámci volby povolání zúčastnili přednášky Mgr. Melicharové z Úřadu práce v Příbrami, která je seznámila s informacemi o situaci na trhu práce a možnostech dalšího vzdělávání.

Markéta Jarešová


48. - 9. 9. 2017 proběhlo v Brně republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů - OVOV (640 dětí ze 196 škol). Petra Cihelková ze 7.B obsadila ve své kategorii pěkné 31. místo z celé ČR.

(více foto - fotogalerie)

Petr Novotný


11. 9. 2017 Na začátku školního roku dostali žáci nově se tvořících tříd 6. ročníku možnost seznámit se mezi sebou i se svými novými třídními učiteli v nestresujícím prostředí rekreačního areálu Častoboř na břehu řeky Vltavy. Adaptační kurz, který zde po 4 dny probíhal, si všichni užili. Dny byly plné her zaměřených na podporu spolupráce ve skupině, sebepoznání, tolerance, … . Těší nás pozitivní ohlasy od dětí i od rodičů našich šesťáčků. Dovolím si ještě poděkovat za vynikající práci všem žákům, třídním učitelům i praktikantkám z 9. tříd. Níže odkazy na fotogalerie po jednotlivých dnech. Mrkněte na skvělé fotky!  úterý    středa    čtvrtek    pátek   P. Stoupa


4. 9. 2017 první den ve škole...

(více foto - fotogalerie)


29. 6. 2017 Dnes odpoledne proběhlo slavnostní vyřazení letošních deváťáků a páťáků, kteří odchazejí na gymnázium...

 (více foto - fotogalerie)

vyřazení-video   video 9.A    video 9.B

 

 

 
 
 


školní rok 2017/2018


12. týden - 20.11. - 24.11.
Úklid okolí školy 8.B


Pondělí – 20. 11.
V hodinách Tv na II. st. pokračuje bruslení
/20,-Kč/

Úterý-21. 11.
Literatura je naučná
/měst. knihovna 5. A-8,00 5. B-10,00/
Zdravá pětka /1. A, B/


Středa – 22. 11.
Halová kopaná Benešov
/6.-9. r., 7,00-15,00/
Bruslení 5. A, B /10,50-11,50/
Klasifikační porada
/hodnocení I. čtvrtletí/


Čtvrtek – 23.11.
„Světová škola“-téma „Plýtvání“
Rodičovské schůzky
/14,30-třídní důvěrníci,
15,00 – I. stupeň, 15,30 – II. stupeň/


Pátek – 24. 11.
Divadlo Praha /4. A, B/
Školní kolo dějepisné olympiády
Florbal Nový Knín /4.-5. tř./

 
11. týden - 13.11. - 17.11.
Úklid okolí školy 8.A


Pondělí – 13. 11.
Na II.st. + 4,5. tř. v hodinách Tv začíná bruslení
/13.11.-24.11, 20,-Kč/

Úterý-14. 11.
Cestujeme knihou
/knihovna 4.B-8,00 4.A-10,00/
Návštěvní den pro předškoláky
/15,00/
Zdravá pětka
/2.B-8,00, 3.A-10,00, 3.B-12,30/


Středa-15.11.
Přednáška knihovna
/8.B-8,00 8.A-10,00/
Sběr víček
Bruslení 5. A, B
/10,50-11,50/

Čtvrtek – 16.11.
Přednáška knihovna
/6.C-10,00/
Pátek – 17. 11.
Státní svátek

10. týden 6.11. - 10.11.
Úklid okolí školy 7.B


Týden otevřených dveří
Probíhá scio-testování ve 4., 6., 8., 9. tř.


Pondělí – 6. 11.
Knižní vlak
/měst.knihovna, 3.A-8,00 3.B-10,00/


Úterý-7. 11.
Konzultační úterý
/15,00-16,00/


Středa-8.11.
Vítání občánků
/5. A 14,00-16,30/
Zkusme si to! 9.A, B
/SOU Petra Bezruče, 8,30/


Čtvrtek – 9.11.
15:30 -  kinosál v KDJS Informační schůzka se zástupci SŠ a OU pro žáky 9. r. a jejich rodiče

Zdravá pětka
/1. A, B 8,00 10,00/


Pátek – 10. 11.
Zdravá pětka
/1. C, 2. A 8,00 10,00/
Bruslení 4. A, B
Vítání sv. Martina na bílém koni
/ŠD, 16,00-18,30/
Konec plavání v hodinách Tv na II. st.


9. týden-30.10.-3.10.
Úklid okolí školy 7.A


Pondělí – 30.10.
Školní parlament pořádá sběr papíru
/pondělí-pátek, škol. dvůr, 7,15-7-55/
Na II. st. v hodinách Tv plavání/23.10.-9. 11. 70,-Kč/


Úterý – 31. 10.


Středa – 1. 10.


Čtvrtek – 2. 10.


Pátek – 3.10.


Bruslení 4. A, B
Konec sběru papíru
 


8. týden - 23.10.-27.10.
Úklid okolí školy: 6. B


Pondělí – 23. 10.
Na II. st. v hodinách Tv plavání
/23.10.-9. 11. 70,-Kč/
Drakiáda a kuličkiáda
/1. roč.+9.B, 9,00-11,30, podle počasí/


Úterý – 24. 10.
Planetárium Praha
/5. A,B/


Středa – 25. 10.


Čtvrtek – 26. 10.
Podzimní prázdniny


Pátek – 27. 10.
Podzimní prázdniny

 

7. týden-16.10.-20.10.
Úklid okolí školy: 6. A


Pondělí – 16. 10.


Úterý – 17. 10.
Florbal GaSOŠE
/6.-7.tř., 8,00-15,00/


Středa – 18.10.
Veršované pohádky
/měst. knihovna, 2. A-8,00 2. B-10,00/
Dopravní hřiště Příbram
/5.A,B 8,00-12,30/
Literárně dějepisná exkurze Praha
/9. roč./
Minikopaná Příbram
/6.-9.r./
Zdravý talíř
/výukový program pro ŠD, aula13,00-14,30/


Čtvrtek – 19. 10.
Prevence závislostí
/7.B-8,55-10,40, aula/
Právní povědomí
/9.B-10,55-12,25 9.A-13,05-14,35 aula/
Vyhlášení vítězného příběhu
/měst. Knihovna, 10,00 5. A,B/
Florbal Ga SOŠE
/chlapci 8.-9.r./

Pátek – 20. 10.
Exkurze-Jatka Sedlčany
/9.A 5.-6. h./6. týden - 9.10. - 13.10.
Úklid okolí školy 9.B

Pondělí – 9.10.
Dopravní výchova
/5.A-8,00 5. B-10,00 aula/


Úterý – 10. 10.
O pohádce pro 1. tř.
/měst. knihovna, 1. A-8,00 1. C-10,00/
Minifotbal-okrsek
/Taverny, 8,00-13,00/


Středa – 11. 10.
O pohádce pro 1. tř.
/měst. knihovna, 1. B 10,00 /


Čtvrtek – 12. 10.
Školní parlament - Projekt 72 hodin

Pátek – 13. 10.

5. týden - 2.10. - 6.10.
Úklid okolí školy 9. A


Pondělí – 2. 10.


Úterý-3. 10.
Živé knihy
/přednáška měst. knihovna
7.B – 8,00 7. A – 13,00/


Středa-4.10.
Vytrvalostní běh na dráze
/Taverny Sedlčany, výběr 1.-9. tř./

Čtvrtek – 5.10.
Florbal Příbram
/4.-5. tř., 7,00-15,00/


Pátek – 6. 10.
KMD - FUNNY GIRL
/odjezd 17,00 autobus. nádraží//


4. týden - 25.9. - 29.9.
Úklid okolí školy 8.B


Pondělí – 25. 9.
Schůzka školního parlamentu
/aula, 12,30/

Úterý-26. 9.
Přespolní běh Příbram
/výběr 1.-9. tř./


Středa-27.9.
Exkurze SOU Sedlčany
/9.B 5.-6. hod./


Čtvrtek – 28.9.
Státní svátek


Pátek – 29. 9.
Ředitelské volno


3. týden - 18.9.-22.9.
Úklid okolí školy: 8. A


Pondělí – 18. 9.


Úterý – 19. 9.
Exkurze SPŠ Příbram-9. roč.
/8,00-12,30/


Středa – 20. 9.


Čtvrtek – 21. 9.
15:00 schůzka rodičů 6. tříd - Hejného matematika


Pátek – 22.9.


2. týden 11.9. - 15.9.
Úklid okolí školy 7.B


Pondělí – 11. 9.
Výuka podle rozvrhu, sudé a liché týdny se řídí pořadím školních týdnů, nikoliv kalendářních


Úterý-12. 9.


Středa-13.9.
Přednáška-Volba povolání
/9.tř., 11,40-13,05/


Beseda s psychologem a tříd. schůzky pro rodiče žáků 1. tříd
/15,00/


Čtvrtek – 14.9.
Beseda s ilustrátorem A. Dudkem
/1.tř., měst. knihovna/


Pátek – 15. 9.


36. týden-4.9.-8.9.
Úklid okolí školy 7.A


Pondělí – 4.9.
Slavnostní zahájení školního roku
2017/2018
Obědy ve škol. jídelně se vydávají 10,00-12,00


Úterý – 5. 9.
6. roč.- adaptační kurz Častoboř
/5.-8.září, odjezd v 8,15 z autobus. nádraží v Sedlčanech/
Výuka: 1.tř.-do 9,40
2. tř. –do 10,40
3.-5.tř.-do 11,35
II. st. – 1.-2.hod.-tř. hod., 3.-4. hod.-OČMU


Středa – 6. 9.
Výuka: 1.tř.-do 10,40
2.-5.tř. –do 11,35
II. st. – 1.hod.-tř. hod.
2.-5. hod.-OČMU


Čtvrtek – 7. 9.
Výuka: 1.tř.-do 10,40
2.-5tř. –výuka podle rozvrhu
II. st. – výuka podle rozvrhu


Pátek – 8.9.
Návrat 6. roč. z Častoboře v 11,30 na autobusové nádraží v Sedlčanech