8. třídy - informace                  
pokud odkaz nebude aktivní (pdf)   použijte následující postup: "pravé tlačítko myši - vybrat uložit cíl jako - uložit - a pak otevřít - musíte mít nainstalovaný AdobeReader.
Fyzika 26.09.2017   príklady na výpočet práce
Fyzika 26. 09. 2017   výpočet výkonu - příklady
Matematika   sbírka příkladů pro 8. ročník
Fyzika 24.10.2017   perpetuum mobile   rande s fyzikou - práce energie výkon
FYzika 14.11.2017   jednoduché stroje animace   páka    kladky  kladkostroje    nakloněná rovina  páka-příklady    páka2-příklady
Matematika

odkazy na procvičení lin. rovnic

  http://www.priklady.com/cs/index.php/rovnice-a-nerovnice/linearni-rovnice-a-nerovnice

http://www.aristoteles.cz/matematika/rovnice/linearni/linearni-rovnice-priklady.php

http://testy.nanic.cz/testy/matematika/linearni-rovnice/

https://khanovaskola.cz/blok/380-linearni-rovnice-a-nerovnice-i
Zeměpis 8.A   Průmysl ČR   Historie českého hospodářství   Největší sídla ČR
Matematika slovní úlohy řešené rovnicemi   odkazy na slovní úlohy
Válec - řešené příklady    https://www.hackmath.net/cz/slovni-ulohy/valec