Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany tel.: 318822572 mail: skola@1zs-sedlcany.cz
aktualizace:22.09.2008       
zpět na hlavní stránku

informace

školní řád
školní parlament

omluvte své dítě

prázdniny

konzultace
třídní schůzky
uvolňování žáků
důležitá upozornění
učitelé
kroužky
odkazy WWW
výchovný poradce
školní jídelna
ICT plán rozvoje
průvodce povoláním  - infoabsolvent
školní projekt Můj region 2007
volejbal
softball Pegas
školní rok 2006-2007

školní rok 2005-2006

školní rok 2004-2005

Důležitá upozornění 2008-2009
  • Od školního roku 2007-2008 zavádíme na druhém stupni do výuky pracovní sešity. Důvodem je práce  žáků při výuce. Pracovní sešity poskytují široké spektrum cvičení od základních po náročnější příklady a úkoly, včetně odkazů na  příslušné webové stránky.
    Tyto pracovní sešity jsou vhodným doplňkem k výuce některých předmětů, ale nejsou povinné. Žáci si je mohou, ale nemusí zakoupit.
    Pro školní rok 2009-2010 budeme zajišťovat pracovní sešity až po domluvě s rodiči.

 

  • Z důvodů bezpečnosti je budova během vyučování uzamčena a otvírá ji služba, které prosím sdělte účel návštěvy.

 

  • Při nákupu přezůvek, kupujte prosím pouze přezůvky s podešví, která nezanechává stopy na linu.

 

  • Do školy nesmí žák nosit předměty, které mohou ohrozit zdraví jeho a zdraví spolužáků: nože a jiné ostré předměty a předměty nesouvisející s výukou, dále zbraně, spreje, dětskou pyrotechniku, cigarety, drogy, alkoholické nápoje, pornografickou literaturu a kazety. Tyto předměty nesmí ve škole sám používat, či jimi ohrožovat spolužáky. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozena patřičná opatření.

 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

školní rok 2008-2009