Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany tel.: 318822572 mail: skola@1zs-sedlcany.cz
aktualizace:22.09.2008       
zpět na hlavní stránku

informace

školní řád
školní parlament

omluvte své dítě

prázdniny

konzultace
třídní schůzky
uvolňování žáků
důležitá upozornění
učitelé
kroužky
odkazy WWW
výchovný poradce
školní jídelna
ICT plán rozvoje
průvodce povoláním  - infoabsolvent
školní projekt Můj region 2007
volejbal
softball Pegas
školní rok 2006-2007

školní rok 2005-2006

školní rok 2004-2005

Školní parlament
Školní parlament tvoří zástupci všech tříd z druhého stupně  a ze 4. a 5. tříd prvního stupně naší školy

Někteří lidé neunášejí možnost, že i děti by mohli o něčem rozhodovat, že by měly v určité míře zodpovědnost za určitý úkol. Ano, jsou to ještě děti, ale kde jinde by si měly zvyknout aktivně se podílet na chodu určitého úkolu v mezích svých schopností, než ve škole a v rodině...   (ředitel ZŠ Litomyšl - POLITEIA)


Parlament 6.11.2008

 

Na parlamentu nepřítomni:5.B

 

Sběr: 9.A  9.B a 9.C odnesení papíru z 1,2,3 tříd – v 7:30 – Verča – 9.A

-  Bětka – 9.C

-  Lenka – 9.B

8.třídy – Anča – 10 lidí k autu

2.Stupeň – papír ze školy odnesou sami – zodpovídají zástupci parlamentu

 

V pondělí – 7:30 budou třídy otevřeny – zodpovídá pan učitel Hes

 

2. auto - podle rozvrhu

ZAKONČENÍ : zvlášť 1. a 2. stupeň – budou dva dorty – zajistí : Jana

                        bonboniéry – zajistí: Lukáš

                        11.listopadu – vyhlášení   

 

 

 

Školní rok 2008-2009 jsme začali v novém...

17.09.2008
První schůzka byla věnována seznámení jednotlivých členů parlamentu a ujasnění jak parlament ve škole.
Z několika návrhů  jsme vybrali nástěnku. Do příště jsme si dali za úkol nástěnku vyrobit  (Andula) a najít vhodné místo ve škole(všichni)- dořešíme příště.
úkol na příště - zjistit ve třídách dobré a špatné na naší škole - přinést na parlament

zapsal: Jaromír Hes (příště už tady bude někdo z žáků...)

 

Zápis z červnového jednání parlamentu 11.06.2008

Na parlamentu vystoupil pan ředitel, který nám sdělil několik věcí týkající se chodu školy

 • o prázdninách se bude malovat tělocvična
 • tento týden končí žetony, ještě máme možnost vymyslet co za ně...
 • v září budou probíhat volby do parlamentu v každé třídě.  Je potřeba zvolit za třídu toho, kdo bude chtít pracovat pro kolektiv i pro školu.
 • osmé třídy se nebudou spojovat - bude ABC
 • od září budou nové žákovské knížky, na jednom dvojlistu budou údaje školy
 • pan ředitel nabízí propisky s logem školy - nabídka u ředitele
 • počítá se zateplením budovy 2. stupně a s výměnou oken
 • do hudebny se budou kupovat ještě nové stoly
 • Otazníky stále visí nad působením paní učitelky Jarešové, pokud nastoupí na poloviční úvazek, bude ještě na naší škole vyučovat paní Malátková, jinak odchází do důchodu.

zapsala Aneta Lišmanová

Zápis z květnového jednání parlamentu 28.5.2008

 • byli jsme informováni, že odchází paní učitelka Malátková, pan Němeček. V příštím roce bude přijata nová učitelka na přírodopois.
 • Pan ředitel přislíbil, že bude možná v tomto roce zateplená fasáda a vyměněná okna.
 • V příštím parlamentu vystoupí místostarosta ing. Holzel.
 • Na otázku, zda lze vytvořit třídní časopis, odpověděl ředitel ano.
 • parlament si mohou žáci svolávat sami, bude nutné si zvolit předsedu a místopředsedu.
 • Na otázku, zda si můžeme vymalovat třídu odpověděl ředitel ano, ale musí návrh projít odsouhlasením celé třídy.
 • Škola zakoupí nové hodiny na zvonění, pak bude zvonit přesně.

Zápis z únorového jednání parlamentu 21.2.2008

 • 29.2. bude referendum o zvonění
 • na začátku května proběhne kytičkový den
 • od 1.3. budou učitelé rozdávat žetony (každý učitel má k dispozici 5 žetonů). Žeton může získat každý žák, který se výjimečně zachová v určité situaci. První téma, které bude vyhlášeno je slušné chování (březen - květen). Každý měsíc bude jiná barva žetonů. "nejlepší sběrači" budou na konci tohoto období odměněni.
 • budou se tisknout trička s logem naší školy
 • Do hudebny se zakoupí nové vybavení (nábytek)
 • Při Vv si můžeme nakreslit na zeď ve třídě obrázek
 • Dojde k opravě šatních skříněk, - oprava  stržených kování
 • Jídelna bude mít po prázdninách nový nabytek
 • Školní uniformy -mohly by být, ale v současnosti se o tom neuvažuje.
 • Pražská nemocnice MOTOL požádala o prodej přívěsků (charitativní akce), kdo má zájem k prodeji u pana ředitele za 50 Kč

                  příště přijde pan místostarosta Ing. Miroslav Holzel

Zápis zapsali zástupci třídy 7.C

 

Zápis z lednového jednání školního parlamentu 9.1.2008

Na příští únorový parlament bude pozván pan  místostarosta Sedlčan

 • Paní učitelka Jarešová by se měla vrátit v březnu nebo v dubnu
 • V tomto školním roce budou nakoupeny nové počítače do učebny a do některých tříd prvního stupně
 • V tomto roce proběhnou opravy v tělocvičně a budou se opravovat záchody
 • Pokud město sežene peníze, škola vymění okna, dojde k zateplení střech a omítek, vymění se interiér jídelny
 • malování tříd - pokud by se žáci domluvili, bylo by možné vybrat si nějakou (světlejší) barvu na vymalování
 • MP3 přehrávače - mohou mít žáci zapnuté o přestávkách
 • Oprava skříněk v šatně - škola bude testovat novou úpravu zámků na skříňkách, pokud se osvědčí budou takto opraveny všechny skříňky. V současné době je u části skříněk násilím poškozen mechanismus zavírání a nepomůže sebelepší zámek...
 • Žetony - na určitou dobu bude vyhlášeno určité téma např. "pomoc bližnímu, nebo Udržuj čistotu. " Učitelé budou mít možnost rozdělit určitý počet žetonů, které budou dávat jednotlivcům za to, že udělali něco dobrého z aktuálního tématu. Pokud třída získá určitý počet žetonů, může požádat třeba o nějaký výlet, který si sami vymyslí.
 • Nemoc a školní obědy - jeli žák nemocný, a nemá odhlášené obědy, tak první den platí pouze cenu obědu na kterou mu přispívá stát. další dny už platí plnou cenu obědu i s prací kuchařek. rodiče si mohou pro oběd dojít.
 • Přezůvky - ze zdravotních důvodů  by jsme neměli chodit celý den v utěsněné obuvi. Proto ve škole můžeme nosit pouze bačkory nebo pantofle

                                                                                 Zápis zapsali zástupci třídy 7.C

 

Zápis z prosincového jednání školního parlamentu

Na otázky odpovídal ředitel školy Libor Novotný

 • Od nového roku budou dražší obědy
 • Mobilní telefon nesmí být zapnutý ani na zimním stadionu při školním bruslení
 • U skříňky musíme mít velký zámek
 • Na školním dvoře bude 1. stupeň trávit velkou přestávku (za lepšího počasí)

Zápis z prvního jednání školního parlamentu 17.10.2007

Pozvání přijala paní Kraftová, vedoucí školní jídelny. Zástupci našich žáků měli k paní Kraftové spoustu otázek a připomínek. Společně ze žáky se domluvili na některých změnách.

 • Kuchařky budou mít čepice
 • Jídelníček by měl být podrobnější
 • Příbory by měly být lépe umyté
 • Jídelna si žádá nový interiér - nové židle
 • Možnost vrácení obědů - ty co se nám  (žákům) zdají špatné
 • volný výběr salátů ( podle p. Kraftové není možný z provozních důvodů - chybí lednička, místo...)
 • rozšířený sortiment jídel o hranolky, langoše a pizzu... (podle p. Kraftové nelze zařadit z důvodů obezity (energetická hodnota jídla ))

Na další otázky odpovídal pan ředitel Libor Novotný. Závěry jednání lze shrnout do několika bodů

 • Zkrácení polední přestávky kvůli autobusům - není možné - už tak je polední přestávka hodně krátká
 • Zvonění - nezvonění - vzhledem k omezenému zvonění budou pro lepší orientaci v čase umístěny na chodby hodiny /již příští týden.
 • Mobilní telefony - zakázány - (pouze vypnuté, platí i pro přehrávače MP3 ...)
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

školní rok 2008-2009