Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany tel.: 318822572 mail: skola@1zs-sedlcany.cz
aktualizace:22.09.2008       
zpět na hlavní stránku

informace

školní řád
školní parlament

omluvte své dítě

prázdniny

konzultace
třídní schůzky
uvolňování žáků
důležitá upozornění
učitelé
kroužky
odkazy WWW
výchovný poradce
školní jídelna
ICT plán rozvoje
průvodce povoláním  - infoabsolvent
školní projekt Můj region 2007
volejbal
softball Pegas
školní rok 2006-2007

školní rok 2005-2006

školní rok 2004-2005

Omluvte své dítě

Omluvenka prostřednictvím  e-mailu  je srovnatelná s telefonickou omluvou, slouží pouze k předběžnému omluvení nepřítomného žáka ve škole. V žádném případě nenahrazuje omluvenku v žákovské knížce.


Personální obsazení 1. základní školy Sedlčany

  • ředitel: Libor Novotný -skola@1zs-sedlcany.cz

  • zástupce ředitele  Zdena Nechvílová - zdena.nechvilova@1zs-sedlcany.cz

 

Třídní učitelé:
1.A - Bohumila Doubravová - bohumila.doubravova@1zs-sedlcany.cz
1.B - Jaroslava Rozvoralová - jaroslava.rozvoralova@1zs-sedlcany.cz 
2.A - Stanislava Sieglová - stanislava.sieglova@1zs-sedlcany.cz
2.B - Dana Šestáková - dana.sestakova@1zs-sedlcany.cz   
3.A - Eva Moulíková - eva.moulikova@1zs-sedlcany.cz
3.B - Hana Paroubková - hana.paroubkova@1zs-sedlcany.cz
4.A  - Jiřina Bílková - jirina.bilkova@1zs-sedlcany.cz  
4.B- Ivana Dvořáková - ivana.dvorakova@1zs-sedlcany.cz 
5.A -  - Dagmar Kopřivová - dagmar.koprivova@1zs-sedlcany.cz
5.B - Eva Váňová - eva.vanova@1zs-sedlcany.cz
6.A -  Jan Koňarik - jan.konarik@1zs-sedlcany.cz
6.B  - ing. Petr Stoupa - petr.stoupa@1zs-sedlcany.cz
.7.A - Markéta Boumová - marketa.boumova@1zs-sedlcany.cz
7.B - Miluše Kodetová - miluse.kodetova@1zs-sedlcany.cz
8.A Blanka Čížková - blanka.cizkova@1zs-sedlcany.cz
8.B Milena Hellerová - milena.hellerova@1zs-sedlcany.cz
8.C Hana Ulrichová - hana.ulrichova@1zs-sedlcany.cz
9.A Miroslava Bartošová - miroslava.bartosova@1zs-sedlcany.cz
9.B Helena Koňariková - helena.konarikova@1zs-sedlcany.cz
9.C Zdena Jarešová - zdena.jaresova@1zs-sedlcany.cz

 

Výchovný poradce:

  • pro 1.st. i 2.st. Jaromír Hes - jaromir.hes@1zs-sedlcany.cz

Vyučující bez třídnictví:

  • Petr Novotný - petr.novotny@1zs-sedlcany.cz, Jaroslav Brunclík - jaroslav.brunclik@1zs-sedlcany.cz, Martina Tomášková - martina.tomaskova@1zs-sedlcany.cz,   Martina Novotná - martina.novotna@1zs-sedlcany.cz, Veronika Sasinová - veronika.sasinova@1zs-sedlcany.cz,   Jana Macháčová - jana.machacova@1zs-sedlcany.cz, Marie Malátková - marie.malatkova@1zs-sedlcany.cz

Vedoucí školní družiny: Marcela Kolářová - marcela.kolarova@1zs-sedlcany.cz
Vychovatelky školní družiny: Marie Střihavková - marie.strihavkova@1zs-sedlcany.cz, Jana Matoušková - jana.matouskova@1zs-sedlcany.cz
Vedoucí školního klubu: Irena Dvořáková - irena.dvorakova@1zs-sedlcany.cz

Ekonom: Eva Belšánová

Školník: Jan Kříž

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

školní rok 2008-2009