Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany tel.: 318822572 mail: skola@1zs-sedlcany.cz
aktualizace:22.09.2008       
zpět na hlavní stránku

informace

školní řád
školní parlament

omluvte své dítě

prázdniny

konzultace
třídní schůzky
uvolňování žáků
důležitá upozornění
učitelé
kroužky
odkazy WWW
výchovný poradce
školní jídelna
ICT plán rozvoje
průvodce povoláním  - infoabsolvent
školní projekt Můj region 2007
volejbal
softball Pegas
školní rok 2006-2007

školní rok 2005-2006

školní rok 2004-2005

Uvolňování žáků z vyučování
  • Nepřítomnost žáka ve škole lze omluvit nemocí, návštěvou lékaře, rodinnými důvody. Absenci  omlouvají zákonní zástupci žáka, a to písemnou formou v žákovské knížce.
  • Neprůkazné omluvenky řeší třídní učitel s ředitelem školy.
  • Nepřítomnost omlouvají žákovi zákonní zástupci nejpozději do dvou dnů.
  • Vyučující předmětů uvolňuje žáka ze své vyučovací hodiny, třídní učitel omlouvá nepřítomnost žáka, jedná-li se pouze o jeden den (rodinné důvody apod.). Více než jeden den omlouvá ředitel školy nebo v jeho nepřítomnosti jeho zástupce a to jen z vážných důvodů (léčebné pobyty apod.).
  • Žák první a druhé třídy bude během vyučování uvolněn pouze tehdy, jestliže si jej vyzvednou rodiče osobně, nebo jejich plnoletí zástupci.
  • Žáci 3. až 9. třídy budou uvolněni z vyučování na základě písemné žádosti podepsané rodiči. Žádost musí obsahovat důvod, datum, nebo dobu na kterou má být žák uvolněn a větu, že po propuštění ze školy nesou odpovědnost za své dítě. Tuto žádost předloží vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
  • Od 3. do 9. ročníku lze též žáka vyzvednou osobně.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

školní rok 2008-2009