Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany tel.: 318822572 mail: skola@1zs-sedlcany.cz
aktualizace:22.09.2008       
zpět na hlavní stránku

informace

školní řád
školní parlament

omluvte své dítě

prázdniny

konzultace
třídní schůzky
uvolňování žáků
důležitá upozornění
učitelé
kroužky
odkazy WWW
výchovný poradce
školní jídelna
ICT plán rozvoje
průvodce povoláním  - infoabsolvent
školní projekt Můj region 2007
volejbal
softball Pegas
školní rok 2006-2007

školní rok 2005-2006

školní rok 2004-2005

ICT - plán rozvoje

Škola vlastní celkem 37 počítačů. Žáci  2. stupně využívají  počítačovou učebnu s 17 PC, na prvním stupni jsou počítače rozděleny do jednotlivých tříd. Učitelé využívají 6 PC v kabinetech a ve školní knihovně. 1 PC slouží pro administrativní práce. Tyto počítače jsou vybaveny OS Windows. Dále zde jsou 2 servery, které pracují pod Linuxem. Škola vlastní 2 dataprojektory, který je využíván ve spojení s PC, videem, DVD přehrávačem .

Počítače v učebně jsou mladší 5 let. V kabinetech jsou starší PC. Servery zajišťují síťové služby (www, smtp, pop3, ssh) a sdílení souborů.

Školní počítačová ethernetová síť propojuje starou a novou budovu a všechna patra školy. Je tvořena několika podsítěmi a je realizována UTP rozvody 10/100 Mbit a dalšími síťovými prvky. Celá síť je připojena k internetu.

Plánovaný rozvoj (2008)

Chceme předcházet zastarávání PC jejich včasným upgradem. Zvláště v kabinetech je výměna žádoucí.Navýšení přípojné rychlosti  by bylo prospěšné především kvůli implementaci nových metod výuky.

Další dataprojektor s notebookem by zvýšil možnosti prezentace během výuky i v rámci dalších školních aktivit.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

školní rok 2008-2009