Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany tel.: 318822572 mail: skola@1zs-sedlcany.cz
aktualizace:22.09.2008       
zpět na hlavní stránku

informace

školní řád
školní parlament

omluvte své dítě

prázdniny

konzultace
třídní schůzky
uvolňování žáků
důležitá upozornění
učitelé
kroužky
odkazy WWW
výchovný poradce
školní jídelna
ICT plán rozvoje
průvodce povoláním  - infoabsolvent
školní projekt Můj region 2007
volejbal
softball Pegas
školní rok 2006-2007

školní rok 2005-2006

školní rok 2004-2005

Školní družina

  • Mimoškolní činnost žáků zabezpečuje školní družina.
  • Kapacita školní družiny je 120 žáků.
  • Maximální počet v jednotlivých odděleních je 30 dětí.
  • V současné době pracují 4 oddělení vedená kvalifikovanými vychovatelkami.
  • Provoz školní družiny je od pondělí do pátku 5:45 - 8:00 a 11:35 - 16:30

 


  • zájmová činnost vyplývá ze školního vzdělávacího programu ŠD, který je zpracován do ročního plánu školy.
  • Podle vyhlášky města Sedlčan č.11/94 se platí za každé dítě, které je přihlášeno do ŠD poplatek 80 Kč měsíčně, který se vybírá 2x ročně.
mobilní telefon přímo do  družiny je 731449719
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

školní rok 2008-2009