2006/2007  
     
   

Personální obsazení 1. základní školy Sedlčany

  • ředitel: Libor Novotný

  • zástupce ředitele pro 1. st. Stanislava Sieglová

  • zástupce ředitele pro 2. st. Zdena Nechvílová

    Třídní učitelé:

 
    1.A - Eva Moulíková 6.A - Blanka Čížková
    1.B - Hana Paroubková 6.B - Milena Hellerová
    2.A - Jiřina Bílková 6.C - Hana Ulrichová
    2.B - Ivana Dvořáková 7.A - Miroslava Bartošová
    3.A - Dagmar Kopřivová 7.B - Helena Holanová
    3.B - Eva Váňová 7.C - Zdena Jarešová
    4.A - Bohumila Doubravová 8.A - Jaroslav Němeček
    4.B - Šárka Kytírová 8.B - Petr Stoupa
    5.A - Dana Šestáková 8.C - Marie Malátková
    5.B - Jana Němcová 9.A - Markéta Boumová
      9.B - Miluše Kodetová
    9.C - Jan Koňarik
   
     
    Výchovný poradce:

Vyučující bez třídnictví:

  • Petr Novotný, Jaroslav Brunclík, Martina Tomášková, Božena Nováková,  Martina Novotná, Veronika Sasinová, Jaroslva Rozvoralová, Ladislava Beranová, Alžběta Strýčková

Vedoucí školní družiny: Marcela Kolářová
Vychovatelky školní družiny: Marie Střihavková, Jana Matoušková
Vedoucí školního klubu: Irena Dvořáková

Ekonom: Eva Belšánová

Školník: Jan Kříž