Vypracování jednotlivých projektů
zde si můžete stáhnout vypracování jednotlivých projektů ( v pdf formátu)

1. Městská zeleň skupina 1
1. Městská zeleň skupina 2
2. Těžba nerostných surovin na Sedlčansku
3. Tolerované drogy na Sedlčansku
4. Hliník a další kovy u nás doma
5. Sedlčanská architektura v běhu dějin
6. Pojďte s námi do muzea
7. Sedlčansko za 2. svět. války skupina 1
7. Sedlčansko za 2. svět. války skupina 2
8. Sedlčansko německy
9. Město Sedlčany anglicky
10. Výtvarní umělci našeho kraje
11. Absolventi našeho kraje
12. Architektura na Sedlčansku
13. Literatura v regionu
14. Dotazník jazyková  a literární část
15. Josef Suk skupina 1
15. Josef Suk skupina 2
16. Sedlčansko skupina 1
16. Sedlčansko skupina 2
17. Turistika na Sedlčansku skupina 1
17. Turistika na Sedlčansku skupina 2
18. Cestička do školy skupina 1
18. Cestička do školy skupina 2
19. Alternativní zdroje energie v  regionu
20. Místa na které mohou být Sedlčany pyšné
21. Sedlčany a sport
22. Co se jídalo
23. Potraviny a naše zdraví
24. Sedlčany - obec s rozšířenou působností
   foto z projektu si můžete prohlédnout  zde ve fotogalerii

     26.4. 2007 proběhl na druhém stupni naší školy projektový den.
  Projekty jsou moderním prvkem ve výuce, jejich cílem je připravit žáky na život v 21. století...


  1. Nejdůležitější je práce ve skupině různě starých dětí. žáci se musí naučit rozdělit si práci, zorganizovat ji a kontrolovat průběžné plnění zadaných úkolů.
  2. Další důležitou dovedností. které se žáci učí, je vyhledávání informací, jejich třídění, zpracování a použití při další práci na projektu. Naši žáci navštívili i některé instituce a úřady v Sedlčanech.
  3. Nezbytnou součástí projektu je prezentace. Při ní se žáci učí vystupovat  a mluvit před spolužáky. Některé skupiny pro prezentaci svojí práce využily techniku, tak jsme mohli shlédnout několik počítačových prezentací nebo krátkých filmů, které žáci sami nafotili nebo natočili a zpracovali.
  4. Sebehodnocení je posledním úkolem při práci na projektu. Každá skupina se s pomocí připravených tabulek a návodných otázek měla dopracovat k hodnocení celkové práce tak i přínosu jednotlivců. děti se zamyslely nad svou prácí, přístupem k plnění úkolů a uvědomit si svoje silné ale i slabé stránky, upozornit na kvality i chyby ostatních členů skupiny...